KONTAKT: tel.: 502 297 765 | email: topaz.pracownia@wp.pl

O NAS

Pracownia „TOPAZ” Szymon Mielcarek

powstała we wrześniu 2005 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Rozpoczynaliśmy działalność jako dwuosobowy zespół obsługujący inwestycje głównie branży sanitarnej w powiecie ostrowskim.

Z czasem personel uległ zmianie, poszerzyliśmy zakres usług oraz rejon działania. Obecnie firma specjalizuje się w badaniach geotechnicznych podłoża gruntowego dla wszystkich rodzajów inwestycji budowlanych i na każdym etapie realizacji. Mam szczęście być pasjonatem wykonywanej pracy, a każda budowa jest dla mnie ważną lekcją.

Proponuję współpracę w zakresie:

  • Dokumentowania geotechnicznego i geologiczno – inżynierskiego dla budownictwa przemysłowego. Badaliśmy podłoże zarówno dla małych obiektów w prostych warunkach gruntowych jak i hal o powierzchni 20-40 tyś. m2.
  • Opracowania opinii i projektów geotechnicznych
  • Dokumentowania geotechnicznego dla budownictwa mieszkaniowego. Coraz więcej zapytań kierują inwestorzy przed zakupem działki pod budowę domu. W tym segmencie wykonujemy również opracowania dla przydomowych oczyszczalni ścieków z badaniami filtracji ośrodka gruntowego.
  • Badań laboratoryjnych prób gruntu i wody gruntowej. Zakres badań obejmuje podstawowe właściwości fizyczne, mechaniczne oraz skażenia gruntu i wody gruntowej.
  • Nadzoru geotechnicznego – to głównie badania zagęszczenia nasypów budowlanych, podsypek fundamentowych. W tym segmencie oceniamy również przydatność gruntów do budowy nasypu na podstawie specjalistycznych badań laboratoryjnych.
  • Badania i odkrywek fundamentów istniejących budynków z dokumentacją fotograficzną.
  • Hydrogeologii – naszą specjalizacją są dokumentacje ustalające warunki hydrogeologiczne dla składowisk odpadów oraz projektowanie i wykonawstwo sieci monitoringu wód podziemnych. Coraz częściej opracowujemy również orzeczenia hydrogeologiczne dla różnych inwestycji, które są integralną częścią raportów oddziaływania na środowisko.
  • Do opracowań wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie : SURFER, AUTO-CAD, GEOSTAR. Dokumentacje wynikowe wykonywane są w formacie A4,(mapy drukowane są maksymalnie do formatu A0), zawierają plany sytuacyjne, tabele, karty i przekroje zgodnie z praktyką oraz obowiązującymi normami.
  • Na życzenie dostarczmy pełną listę wykonanych tematów oraz referencje z wykonanych prac.

Nasz zespół posiada niezbędne uprawnienia w zakresie dokumentowania (kategoria IV do VII) oraz dozoru geologicznego i kierowania w terenie robotami geologicznymi (kat. XI i XII).

Zapraszamy do współpracy

mgr Szymon Mielcarek
WŁAŚCICIEL
kom. 502 297 765

Close Menu