KONTAKT: tel.: 502 297 765 | email: topaz.pracownia@wp.pl

budownictwo przemysłowe

Proponujemy obsługę geotechniczną dla budownictwa przemysłowego na każdym etapie inwestycji. Takie tematy wymagają sporego zaangażowania, ale też dają nam dużą satysfakcję, szczególnie jeśli mamy okazję obsługiwać obiekty od ustalania wstępnych warunków po nadzór geotechniczny. Pełna oferta w zakresie budownictwa przemysłowego obejmuje :


Przeprowadzenie wstępnych badań podłoża – na ich podstawie określa się warunki gruntowo – wodne (model geologiczny), a następnie wydziela warstwy geotechniczne z uśrednionymi parametrami (model geotechniczny). Każde opracowanie zawiera wnioski dotyczące bezpośrednie posadowienia projektowanego obiektu. Najczęściej wynikiem prac jest opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz pr9jekt geotechniczny. W przypadku złożonych warunków gruntowych opracowany jest projekt robót geologicznych oraz dokumentacja geologiczno – inżynierska.
Nadzór geotechniczny na etapie realizacji inwestycji (< — zobacz)

Close Menu