KONTAKT: tel.: 502 297 765 | email: topaz.pracownia@wp.pl

budownictwo mieszkaniowe

Coraz częściej zdarzają się sytuacje zakupu działek budowlanych w „atrakcyjnych” cenach.

Liczne zapytania kierowane do geologów / geotechników związane są z informacją o istnieniu w miejscu budowy starego wyrobiska bądź stawu. Niestety często problemy pojawia się na etapie wykonywania wykopu fundamentowego. Badania geotechniczne podłoża przy małych inwestycjach najczęściej są pomijane jako ‘niepotrzebne”, ale cz słusznie?

Liczne zapytania kierowane do geologów / geotechników związane są z informacją o istnieniu w miejscu budowy starego wyrobiska bądź stawu. Niestety często problemy pojawia się na etapie wykonywania wykopu fundamentowego. Badania geotechniczne podłoża przy małych inwestycjach najczęściej są pomijane jako ‘niepotrzebne”, ale cz słusznie?

Z punktu widzenia warunków geologicznych, na zakup działki mają największe znaczenie dwa czynniki:

Rodzaj gruntu : Niekorzystne są grunty nasypowe (niekontrolowane), najczęściej powstałe wskutek bezładnego wypełnienia starego wyrobiska lub stawu. Zdarzało się że podczas wierceń stwierdzaliśmy występowanie gniazd trocin, starych gałęzi i szmat nawet o miąższości 3,0 m. Grunty organiczne w skrócie powstały nagromadzenia materii organicznej. Zazwyczaj grunty te nie są w stanie przenieść obciążeń, pod ich wpływem mogą nastąpić znaczne osiadania a to w praktyce prowadzi do zarysowań lub spękań konstrukcji. Najczęściej grunty organiczne występują przy zbiornikach wodnych czy rzekach, obecnie są to najczęściej bujne łąki. Grunty słabonośne występują również na obszarach zalewowych tarasów rzecznych, tam gdzie w okresie powodzi woda zalewała sąsiadujące z korytem niżej położone części terenu – i osadzała drobne cząstki, które luźno nawarstwione tworzą słabe podłoże, tzw. mady.
Wysokość wody gruntowej – ma szczególne znaczenie przy projektowaniu podpiwniczenia. Bliskość zbiorników, i cieków wodnych może świadczyć o wysokim zwierciadle. Duże znaczenie mają również wahania poziomu wody w ciągu roku hydrologicznego – największe zazwyczaj występują w pobliżu dużych rzek. Bardzo często spotykamy się z sytuacją kiedy budynek podpiwniczony posadowiony jest na gruntach spoistych (słabo przepuszczalnych), przykrytych od powierzchni warstwą piaszczystą. Podczas wierceń otwory pozostają suche, jednak należy się liczyć z sytuacją, że w okresie intensywnych opadów lub wiosennych roztopów woda przez jakiś czas będzie utrzymywać się w obrębie warstwy piaszczystej. Ma to duże znaczenie dla zaprojektowania odpowiedniej izolacji. Ogromne znaczenie dla poprawnej oceny warunków wodnych ma doświadczenie geologów / geotechników, a także umiejętnie przeprowadzono wizja lokalna – często nie doceniana.

Close Menu